Priser og bestilling

Priser for medlemmer av Arkitektbedriftene 2019 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Etableringsgebyr    Årlig abonnement 
 A  1-3 i bedriften  kr 5000  kr 5 535
 B  4-10 i bedriften  kr 6000  kr 8 304
 C  11-20 i bedriften  kr 8000  kr 12 455
 D  21-40 i bedriften  kr 11 000  kr 16 607
 E  41-80 i bedriften  kr 16 000  kr 33 212
 F  81-120 i bedriften  kr 21 000  kr 53 212
G  121-160 i bedriften  kr 26 000  kr 73 212
H  161-200 i bedriften  kr 31 000  kr 93 212
I  201-240 i bedriften  kr 36 000  kr 113 212 
J  241-280 i bedriften  kr 41 000  kr 133 212

 

Priser for ikke-medlemmer av Arkitektbedriftene 2019 (alle priser er oppgitt eks. mva.)

 Kategori  Vilkår Etableringsgebyr  Årlig abonnement
 A  1-3 i bedriften  kr 10 000  kr 13 796
 B  4-10 i bedriften  kr 12 000  kr 20 694
 C  11-20 i bedriften  kr 16 000  kr 31 042
 D  21-40 i bedriften  kr 22 000  kr 41 390
 E  41-80 i bedriften  kr 32 000  kr 82 779
 F  81-120 i bedriften  kr 42 000  kr 124 168
 G  121-160 i bedriften  kr 52 000  kr 165 557
 H  161-200 i bedriften  kr 62 000  kr 206 946
 I  201-240 i bedriften  kr 72 000  kr 248 335
 J  241-280 i bedriften  kr 82 000  kr 289 724

 

Alle ansatte i bedriften skal meldes inn (inkl merkantilt personell og innleide) uavhengig funksjon, og utgjør grunnlag for lisensvalg. For bedrifter med flere kontorer, avdelinger eller datterselskaper, må hver enhet etablere eget abonnement. Det bes om at det da sendes inn ett skjema per enhet.

Bestilling av MAKS abonnement

Captcha Image


Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no