Velkommen til MAKS

MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) er en modell for et prosessorientert kvalitets- og miljøledelsessystem, spesielt tilpasset arkitektkontorer. MAKS er utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge.

MAKS er utgangspunkt for kvalitetssystemet hos majoriteten av landets arkitektkontorer.  Det er det ansvarlige foretakets eget ansvar å tilpasse modellen (MAKS) både til eget foretak og det enkelte prosjekt.

MAKS ivaretar lovkravene knyttet til krav om kvalitetsystem i SAK10 §10 for foretak som erklærer ansvar eller søker om sentral godkjenning. Videre ivaretar MAKS det ansvaret foretak som påtar seg rollen som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig kontrollerende har etter SAK §12. MAKS har rutiner for å ivareta prosjektkrav knyttet til bedriftens oppdrag, og mulighet for å legge til prosjektspesifikke krav fra for eksempel regulering eller byggherre.

Systemet, sammen med AY (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) og Bedriftshåndboken, ivaretar krav til oppbygging og rutiner slik at det tilfredsstiller de internasjonale standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse, ISO 9001:2015 og 14001:2015 (siste versjon). MAKS ble sist revidert av ekstern part, og funnet samsvarende med disse ISO-standardene, i 2018. 

Søknadsløsningen MAKS-søk er en del av kvalitetssystemet MAKS, og alle prosjekter som opprettes i MAKS er tilgjengelige i søknadsløsningen

MAKS-utvalget 2023

Utvalget har som oppgave å bistå i den faglige utviklingen av MAKS. Medlemmene består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter med erfaring fra arkitekturfaglig ansvar i byggesaker og god innsikt i KS-arbeid. Utvalget møtes 4-5 ganger i året og bistår med innspill til utviklingen av MAKS og MAKS-søk, og problemstillinger knyttet til kvalitetsikring, ansvar mm.

Les mer her (åpnes i nytt vindu)

GorillaGorillaGorilla         KVADRAT arkitekter AS        LINKLINKLINKLINK     RATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logoRATIO_logo Print  LOGO DRONNINGA LANDSKAP

 

Support

maks@arkitektbedriftene.no 


Bestill MAKS abonnement

Priser og bestilling


Demotilgang
Ønsker du å prøve før du bestiller? Her kan du få 10 dagers gratis tilgang, inkludert personlig gjennomgang via skjermdeling.

Bestilll demo og skjerm-møte her


Medlemsskap i Arkitektbedriftene
Som medlem av Arkitektbedriftene, får du 50% rabatt på MAKS.

Les mer om medlemsfordelene her