Velkommen til MAKS

Om MAKS

MAKS (Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem) er en modell for et prosessorientert kvalitets- og miljøledelsessystem, spesielt tilpasset arkitektkontorer. MAKS er utviklet og driftet av Arkitektbedriftene i Norge.

MAKS er utgangspunkt for kvalitetssystemet hos majoriteten av landets arkitektkontorer.  Det er det ansvarlige foretakets eget ansvar å tilpasse modellen (MAKS) både til eget foretak og det enkelte prosjekt for å ivareta gjeldende lover og forskrifter.

MAKS ivaretar lovkravene knyttet til krav om kvalitetsystem i SAK10 §10 for foretak som erklærer ansvar eller søker om sentral godkjenning. Videre ivaretar MAKS det ansvaret foretak som påtar seg rollen som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig kontrollerende har etter SAK §12. MAKS har også rutiner for å ivareta prosjektkrav knyttet til bedriftens oppdrag, og mulighet for å legge til prosjektspesifikke krav fra for eksempel regulering eller byggherre. 

Systemet, sammen med AY (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) og Bedriftshåndboken, ivaretar krav til oppbygging og rutiner slik at det tilfredsstiller de internasjonale standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse, ISO 9001 og 14001. MAKS ble sist revidert av ekstern part, og funnet samsvarende med disse ISO-standardene, i 2018. 

Søknadsløsningen (byggsok.net) er en del av kvalitetssystemet MAKS, og alle prosjekter som opprettes i MAKS kan videreføres til søknadsløsningen, slik at man slipper å fylle ut den samme type informasjon på flere steder.

I løsningen kan du nå arbeide med, sende og signere følgende søknader og dokumenter til alle landets kommuner:

  • Rammesøknad
  • Ettrinnsøknad
  • Igangsettingstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Midlertidig brukstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Ferdigattest
  • Distribusjon av ansvarsretter til ansvarlige foretak
  • Gjennomføringsplan (som en del av søknaden)
  • Nabovarsling via vår samarbeidspartner, Norkart

 

MAKS-utvalget 2018

Utvalget har som oppgave å bistå i den faglige utviklingen av MAKS. Medlemmene består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter, og som har erfaring fra arkitekturfaglig ansvar i byggesaker og god innsikt i KS-arbeid. Gruppen møtes 4-5 ganger i året og jobber f.eks med revisjon av rutiner, oppsett av skjemaer som skal digitaliseres, generering av PDF-dokumenter. Les mer og se bilder av personene i utvalget her (åpnes i nytt vindu)

Kikkan LandstadTAG Arkitekter       KVADRAT arkitekter AS    


Pilotbrukere

For å gjøre MAKS til det beste verktøyet innen kvalitetssikring for prosjekterende arkitekter, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne. Vi har et sett med pilotbrukere fra hele Norge. Gruppens medlemmer varierer. Pilotbrukerne får tilsendt informasjon når ny funksjonalitet har blitt utviklet, og de logger seg på for å teste dette, både arkitektfaglig og teknisk, og gir tilbakemelding underveis.

Nå har vi disse aktive pilotene. For 2018 har vi fokus på pilotbrukere med kompetanse innen SØK-rollen i forbindelse med utvikling av søknadsløsning i MAKS.

 

tegn_3dyro_moen Print   Kosbergs Arkitektkontor     solli


Pilotbrukere lønnes med for eksempel gratis MAKS-kurs for seg selv eller en annen ansatt på kontoret, samt omtale i nyhetssaker / sosiale medier. Er du interessert i å bli pilotbruker?

Send en henvendelse til post 

Alle support henvendelser rettes til epostadressen maks@arkitektbedriftene.no.

 

Bestill MAKS abonnement

Priser og bestilling

 

Demotilgang

Ønsker du å prøve før du bestiller? Her kan du få 10 dagers gratis tilgan, inkludert personlig gjennomgang via skjermdeling (Skype eller Appear.in).

Bestilll demo og skjerm-møte her

 

Medlemsskap i Arkitektbedriftene

Som medlem av Arkitektbedriftene, får du 50% rabatt på MAKS.

Les mer om medlemsfordelene her

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no