Ofte stilte spørsmål


Det er en overensstemmelse mellom MAKS og ISO 9000 familien av standarder, men sertifisering iht ISO 9000 gjøres gjennom en prosess med enkeltbedrifter og en som er godkjent for å lede slike prosesser. Du finner litt om vår redegjørelse om forholdet til ISO 9000 omtalt i MAKS rutiner 00-02. Da vi digitaliserte MAKS og AY hadde vi en rekke møter med Standard Norge, DiBK, Statsbygg og andre om oppbygging, innhold og funksjonalitet. Det var i perioden 2011-13. Standard Norge gikk da igjennom og kommenterte våre forslag og vi tilpasset oss så langt som mulig. De har gjentatte ganger uttalt at MAKS gir grunnlag for sertifisering. En forskjell er at MAKS i større grad er prosess og prosjektorientert en ISO 9000 i eldre versjoner.

Så dersom MAKS benyttes sammen med Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse (AY10) og Bedriftshåndboken for arkitektbedrifter så utgjør disse til sammen et system som kan legges til grunn for at den enkelte virksomhet som benytter systemet kan søke å bli sertifisert etter ISO 9000 normen.

Det betyr at grunnlaget er til stede for at den enkelte bedrift kan ta initiativ til en sertifiseringsprosess.

Varslingsskjema

Spørsmål:

Viser til rutine 28-012 Varslingsregler iht NS 8401. Lurte bare på om det i MAKS10 finnes en rutine/mal for selve varslingsskjemaet som skal/kan brukes når man f.eks skal varsle tiltakshaver eller entreprenør at noe blir dyrere, eller at det går med mer tid enn man har planlagt, osv. 

 

Svar

Rutine "43-01 Vurdere og iverksette prosjektendringer" kan være aktuell, men det er kanskje ikke beste alternativ for denne problemstillingen. Endringene som omhandles i 43-01 er primært bygningsmessige endringer. I dette tilfellet er vel problemet at kontoret har brukt mer tid enn forutsatt. Hvis det foreligger en kontrakt, virker dette i prinsippet mer som et "avvik" = "mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav". Konkret dreier det seg om avvik fra angitt timeforbruk/honorar.

Avviksskjemaet 18-011 bør derfor kunne brukes selv om dette tilfellet ikke er ført opp som eksempel på avvik i rutine 18-01. 

 

Hvis "avvik" oppfattes som litt for alvorlig betegnelse av situasjonen, kan kontoret lage et skjema basert på avvikskjemaet men med tittel f.eks. SKJEMA FOR VARSLING og bearbeide innholdet slik at det passer bedre for situasjonen.

 

MAKS støtter kun byggesaker. Plan er ikke omfattet av ansvarsrettssystemet og plansaker reguleres ikke etter TEK og SAK.

Planprosesser følger heller ikke faseinndelingen i kvalitetsplanen.

MAKS er 100% web-basert og evetuelt opplastede filer lagres på en webserver sammen med kvalitetsplanen. Vi har en begrensning på max 500Kb for hver fil som lastes opp.

Tips: Dersom du ønsker å konvertere en stor bildefil til PDF eller komprimere en eksisterende PDF til en mindre fil; bruk dette online gratisverktøyet http://smallpdf.com/compress-pdf  (åpnes i nytt vindu). Dette gjør at filene blir mindre, men samtidig beholder god kvalitet.

Du kan laste opp filer på følgende formater:

 • pdf
 • jpg, gif, png, bmp
 • doc, docx
 • xls, xlsx
 • dot, dotx (word-maler)
 • Har du skrevet inn påloggingsinformasjonen til Byggsøk riktig? Husk å skille mellom store og små bokstaver.
 • Passordet må være mer enn 4 tegn. Dersom ditt Byggsøk-passord er kortere, må du endre dette i Byggsøk først. Av sikkerhetsmessige hensyn anbefaler vi minst 6 tegn, med kombinasjon av store og små bokstaver og gjerne med andre tegn.
 • Det kan være at Byggsøk er nede? Sjekk om denne siden er operativ: http://ebs-2010.dibk.no/. Hvis det er problemer her, så jobber nok DiBK med saken, og du må prøve igjen senere.
 • Får du en feilmelding? Send den isåfall til oss, så finner vi ut av det.

Dersom lenken du legger inn (på en oppgave) starter med www eller http:// konverteres den til en klikkebar lenke automatisk. 

Men du må laste siden på nytt for å se at den blir endret til klikkbar lenke. Du laster siden på nytt ved å klikke refresh-ikonet i nettleseren eller F5 på tastaturet (for pc).

linker i oppgave

MAKS på www.maks10.no er bygget med en helt ny IT-arkitektur, så det er dessverre ikke mulig å flytte gamle kvalitetsplaner eller bedriftsmal over til den nye plattformen. Vi anbefaler at du sluttfører dine prosjekter og bruker den nye plattformen for din nye prosjekter

For avsluttede prosjekter på gammel versjon kan du eksportere sammendraget av kvalitetsplanen, sammendraget av 43-021 og 41-031, og laste opp på ny plattform slik at du samler alt på ett sted. Denne opplastingen kan du gjøre under "Bedriftens kvalitetsplaner".

Har du sjekket:

 • Har din bedrift MAKS-abonnement? (Hvis ikke, bestill her). Dersom du er ansatt i en medlemsbedrift, så vil det framkomme på bedriftens profilside om dere har MAKS-abonnement. Søk etter din bedrift på Finn Arkitekt.

 • Du skal benytte samme brukernavn og passord som på medlemssidene som på www.arkitektbedriftene.no.

 • Om det er første gang du skal logge inn, eller har glemt passordet, benytte glemt-passord-funksjonen under logginn. Dersom du aldri har registrert epostadressen, vil du heller ikke motta noe passord. Det er daglig leder i din bedrift som har ansvar for å melde inn ansatte slik at de får brukernavn og passord.

Ja, det kan du. Dersom du er MAKS-adminstrator, så kan du bestille dette fra forsiden på hver enkelt kvalitetsplan. Det kontoret du skal dele kvalitetsplanen med, må ha MAKS-abonnement og man må spesifisere hvem i bedriften som skal ha tilgangen.

Bestilling av deling ser f.eks slik ut:

deling1deling

 

Hva koster MAKS?

Abonnementprisen varierer ut i fra totalt antall ansatte i bedriften. Dersom bedriften er medlem av Arkitektbedriftene, gis det rabatt.

Her finner du prisliste og bestilling.

 

Som medlem får du også medlemsrabatt på MAKS-kurs. Se etter MAKS-kurs i kalenderen hos Arkitektbedriftene i Norge (åpnes i nytt vindu).

MAKS10 er et prosessorientert kvalitetssystem med hovedvekt på å bidra til en best mulig metodikk i den daglige prosjekteringen. Foretaksrutiner er beskrevet der det er av betydning for arbeid med de enkelte prosjektene. Andre rutiner finnes i Bedriftshåndboken for arkitekter

Målet med dette kvalitetssystemet er å legge til rette for en bedre og mer effektiv prosjektering ved at alle medarbeidere utfører oppgavene etter samme lest og at de til enhver tid vet hva de skal gjøre (og hvordan) på kort og lang sikt. Økt effektivitet og høyere kvalitet i utførelsen av oppgavene resulterer gjerne i bedre økonomi og mindre feil.

Du kan benytte alle kjente nettlesere. Nettsiden kan se litt forskjellig ut, men de skal være funksjonelt det samme.

samlet

JavaScript må være aktivert. For nettlesere, så er JavaScript alltid aktivert som standard, men noen har valgt å skru det av. I dag bruker nesten alle nettsider JavaScript. JavaScript er et skriptspråk som kjører i brukerens nettleser og bidrar til bedre funksjonalitet og brukeropplevelse. Dersom JavaScript er deaktivert kan innhold være utilgjengelig og/eller funksjonalitet oppleves som begrenset. Her finner du instruksjoner for hvordan du aktiverer JavaScript i de fem mest populære nettleserne.

I MAKS10 brukes JavaScript for å styre ulike brukstilfeller. Det kan f.eks være ekspandering av en MAKS-rutine, lagre knapp, checkbox-visning inne på kvalitetsplanen. Java (f.eks det du bruker for nettbank / bankId) er ikke det samme som JavaScript.