Logg inn

Utviklingslogg

Utviklingsloggen gir oversikt over tekniske oppdatering og nyutviklet funksjonalitet i MAKS. Se "Endringslogg" for oppdatering innen faglig innhold.


Det er nå mulig å lage en egendefinert Maks-rutine under “MAKS-rutiner” i hovedmenyen og vider via “Legg til egendefinert rutine”. Bedriftens Administrator(er) kan opprette, redigere og legge til filer for egendefinerte rutiner. 

Det er nå mulig å legge til filer eller filstier under “Reguleringsbestemmelser”, “Andre relevante krav”, “Eventuelle krav fra rammetillatelsen” og “Eventuelle endrede krav etter dispensasjonssøknad” i Myndighetskrav skjemaet MAKS-rutine 43-021. 

Det er nå mulig å generere Maks attesten for bedriften selv, når man har behov for det. Denne funksjonen ligger under tannhjulet øverst til høyre og videre under fanen “Min Bedrift”.

Det er nå mulig å gjenbruke foretak fra tidligere prosjekter i grensesnittmatrisen. Under "Legg til eller fjern foretak" øverst i grensesnittmatrisen kan man legge til nye foretak, eller legge eksisterende foretak til i nåværende prosjekt. Skriver man inn organisasjonsnummer først vil resten av feltene fylles ut automatisk basert på data fra Brønnøysundregistrene. Deretter kan man velge mellom de foretakene som er registrert for prosjektet under "Sett opp egne kolonneoverskrifter" 

Valg av relevante TEK-krav er flyttet fra opprett kvalitetsplan til forsiden på kvalitetsplanen under "Oppsett og deling" på høyre side via knappen merket "Filterfunksjon for TEK-krav". Dermed kan man nå bruke filterfunksjonen etter at kvalitetsplanen er opprettet. 

Diverse januar

 • Ved opprettelse av ny kvalitetsplan som er basert på en mal: du kan nå ta med innholdet fra 43-021 dersom du har opprettet myndighetskrav-rutinen i malen.
 • Diverse forbedringer brukergrensesnitt

Logging

Det stilles krav til sporbarhet i et kvalitetssystem. Alle aktiviteter som gjøres i kvalitetsplanen, myndighetskrav og grensesnittmatrisen blir nå loggført. Loggen inneholder hva som ble endret, av hvem og tidspunkt. Loggen viser siste 50 innslag. Ta kontakt med Arkitektbedriftene dersom du har behov for å se lenger tilbake i tid.

Loggene er tilgjengelig via en "logg"-knapp øverst inne i kvalitetsplanen, samt øverst på siden for myndighetskrav og grensesnittmatrisen.

Høsten 2018

Vi jobber intenst med www.byggsøk.net for tiden. Følg med der også!

MAKS:

 • Oversikten over MAKS-rutiner har blitt forbedret med tydeligere kolonner, dato for når ditt foretak sist reviderte en rutine, filter, direkte nedlasting av pdf-fil
 • Rutiner som ditt foretak har revidert i MAKS, vises uthevet med grønn farge i kvalietsplanen. Dermed er det enklere å skille på om rutinene kommer fra Arkitektbedriftene eller eget foretak
 • Bedriftens kvalitetsplaner: listen har fått nytt design og vi har ryddet i kolonnene
 • Forsiden for kvalitetsplanen og malen har fått automaisk lagring på feltene
 • Avkryssingsboksene for endring av faser og roller på kvalitetsplanen har også fått automatisk lagring
 • Sikkerheten på MAKS har blitt styrket. Dette medfører at når du har glemt passordet må du sette et nytt passord. Dette betyr at du ikke vil kunne få tilsendt passordet på epost, slik som tidligere.
 • Det har blitt lagt til hurtiglenker mellom forsiden til kvalitetsplanen og prosjektorganisasjon 
  internt, myndighetskrav og grensesnittmatrisen. I tillegg er det blitt lagt til en hurtiglenke mellom grensesnittmatrisen og myndighetskrav.

Diverse juni

 • Utskriftsvennlig versjon av alle MAKS-rutinene. Du kan nå klikke Print-knappen for å hente ut oversikten. Velg "send til printer" eller "send til PDF".
 • Det er enklere å få oversikt over hvilke rutiner som omhandler en eller flere av temaene; ISO14001 eller ISO9001. Ved å filtrere på disse valgene øverst på siden, vil du se hvilke rutiner, samt kort om hvilke paragrafer/områder som er aktuelle, i tabellen. https://www.maks10.no/maks-rutiner 
 • Claus Zapffe fra Moderno, meldte fra om lenkefeil til 2 rutiner i kapittel 7. Dette er nå rettet.

Takk til ALLE som har mast på oss vedrørende grensesnittmatrisen 41-031. Nå har vi lansert følgende forbedringer:

 • Kolonneoverskriftene består på toppen av siden, så når du scroller nedover matrisen, så ser du hvilke foretak som gjelder for kolonnen.
 • Generert PDF repeterer kolonneoverskriftene på hver side.
 • Generelt litt mindre skrift, gir bedre oversikt
 • I venstre marg er farge som indikerer hvem matrisen er aktuell for. gult = SØK og grønt = PRO (samme farger som i kvalitetsplanen)
 • Store knapper for TEK-paragraf er endret til lenker, for bedre oversikt.

Andre ting vi vil jobbe med, og som kan komme i neste runde:

 • Autolagring tekstfeltet (nå må du klikke lagreknappen)
 • Enda flere kolonner
 • Egen kommentar som kun vises på pdf
 • Mulighet til å markere "egne kolonner", som PRO.

Diverse mai

Oversikten over alle MAKS-rutiner har en kolonne som indikerer om rutinen er noe du "må ha" mtp henvisning til lovkrav. Kolonnen er oppdatert med akutelle paragraf(er), ikke bare kryss (x).

Katherina Putzer fra Derlick arkitekter gjorde oss oppmerksom på tekst som manglet oppdatering mht TEK17, i kvalitetsplanen. Dette er nå rettet.

Truels Wissneth fra LPO arkitekter ønsket muligheten til å laste opp XLTX-filer, og det er nå tilgjengelig, i kvalitetsplanen.

Diverse mars

Engasjerte kursdeltakere fra Tegn_3 mente at det burde være en oversikt over identifiserte krav fra malen på forsiden av kvalitetsplanen. (Dersom kvalitetsplanen følger en mal). Dette er nå implementert. Dermed får du bedre oversikt over identifiserte krav.

Truels Wissneth fra LPO arkitekter tipset om at det burde være mulig å legge inn lenketekst når man legger inn lenker i kvalitetsplanen. Når man legger inn mange og lange lenker, så er det ikke så lett for brukeren å se hva man klikker på. Dette er løst ved at man legger inn lenke MELLOMROM tekst. Da vil teksten vises på linken.

Diverse februar

Diverse små i kvalitetsplanen; tydeligere merking av notater øverst på siden i kvalitetsplanen, flere hjelpetekster i form av blått info-ikon, underline på flere lenker.

Under "hjelpemidler" i kvalitetsplanen: fjernet mulighet til å laste opp egne filer. Brukerne legger inn lenke / henvisning til fil på egen server. Dette for å unngå duplikate filer.

Fikset feil relatert til deaktiverte sjekklister i malen. Takk til Terje Gundersen i Ratio Arkitekter som meldte fra.

Diverse januar

Innspill fra MAKS-kurs hos Frost arkitekter, også med deltakere fra Dyrø og Moen Arkitekter og LMR arkitektur

 • Knapp for å legge inn kommentar øverst på siden i kvalietsplanen er flyttet til venstre, slik at den kommer bedre fram.
 • Lenke til lovdata åpnes i nytt vindu
 • Rettet en feil i forskriftsteksten på kapittel 12, tek17.
 • Kommentarer og andre ting fra mal, kommer bedre fram ved bold tekst i tillegg til gul highlight.
 • Fikset feil ved oppdatering / tilgang, ved endring av digitalisert maks-rutine.

 

Truels Wissneth fra LPO meldte fra om behov for bedre sjekk/håndtering av spesialtegn i navn på kvalitetsplanen.

Nina Solsrud fra Snøhetta meldte om en feil i forbindelse med deaktivering av en sjekkliste i Detaljprosjektfasen, PRO. Rettet.

Mario Holmen og Lene Marie Nommensen Kværness fra Dyrø og Moen AS Arkitekter MNAL meldte fra om problemer med lagring for noen av paragrafene for TEK10-2016-versjonen i Grensesnittmatrisen. Fikset.

Annet:

 • Tydeligere ikoner for word- og exelfiler.
 • Tilgangsstyring MAKS-administrator for digitaliserte MAKS-rutiner.
 • Grensesnittmatrisen: fikset problemer lagring av checkbox for uavhengig kontroll utført

Diverse desember

 • Kommentarer du har lagt inn i en mal, vises nå med linjeskift i kvalitetsplanene. Takk igjen til Per Härdmark fra 4B Arkitekter som tipset om dette.
 • Alt du har lagt inn i en mal; kommentar, skjema, lenke, hjelpemidler, vises med gul highlight "Fra mal" i prosjektkvalitetsplanen.
 • Ved kopiering av kvalitetsplan; mulighet for å legge inn nytt prosjektnummer.

Etter svært mange tilbakemeldinger (forståelig nok!), er det endelig blitt gjort slik at kolonneoverskriftene gjentas på hver side inne i generert pdf av 41-031.

Vi skal ordne slik at det blir tilsvarende inne på arbeidsdokumentet på web også.

OBS, faste kolonneoverskrifter fungerer ikke like godt i alle nettlesere.
Nyeste Internet Explorer = best
Firefox= OK
Chrome = OK, men du får ikke med kolonneoverskriftene på hver side.

Nå kan du søke i kart, handle infolandprodukter og se ordrehistorikk via integrerte komponenter fra Ambita. Komponentene vises som arkfaner på forsiden av kvalitetsplanen.

Les mer her

 • Takk igjen til Truels Wissneth fra LPO arkitekter som tipset om at når man setter et krav til ikke relevant i 43-021 (Myndighetskrev), så trenger ikke hele teksten og tekstfeltet bli overstreket. Det er nå kun paragrafen paragraf-tittelen som har en overstreking, som gjør at man allikevel kan lese eventuelt spesifikasjons på hvorfor man har vurdert et krav som ikke-relevant.
 • For hver paragraf i TEK17, er det nå en lenke til veiledningsteksten hos DiBK (i 43-021)
 • Filter for TEK17 (ved opprettelse av ny kvalitetsplan) har nå paragrafene sortert etter paragraf for å øke lesbarheten.
 • Ny temaside for Byggesak ligger nå under menypunktet "Temasider"

Endelig er filter-funksjonen tilbake. Ved opprettelse av ny kvalitetsplan, kan du nå sette en del avklaringer som vil angi om TEK17-parametere har status som "ikke relevant for tiltaket". Når du senere i prosjektet skal sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i 43-021 eller grensesnittmatrisen (41-031), vil disse valgene gjenspeiles i disse skjemaene, og dermed få en bedre oversikt over hva som må ivaretas av deg som arkitekt.filter TEk17

Brukeren blir alltid sendt til https:// for sikker bruk av MAKS. Med dette menes at det er installert et sikkerhetssertifikat på webserver som sørger for kryptert overføring av data mellom brukerens nettleser og webserver. Det er mer og mer vanlig at alle websider og webapplikasjoner kjører på https framover.

Etter bedriftsinternt kurs hos Plus Arkitektur, kom det blant annet disse innspillene, som nå har blitt implementert:

 • Sammendrag: kvalitetsplanene i nedtrekkslistene er sortert etter favoritter (stjernemerkede) og deretter opprettet dato
 • I oversikten over bedriftens kvalitetsplaner, er default sortering favorittmarkering, og resten er etter opprettet dato (nyeste øverst)
 • Når man endrer faser og roller, blir brukeren ført direkte tilbake til forsiden av kvalitetsplanen
 • Takk til Truels Wissneth fra LPO arkitekter som meldte fra at lenker som legges inn, f.eks til filer som er lagret på skytjenester, blir veldig lange og gjør kvalitetsplanen rotete. Det er nå laget slik at visningen av linken kuttes etter et gitt antall tegn, slik at hver lenke forholder seg på en linje.
 • I tabellen med oversikt over alle bedriftens kvalitetsplaner, kan dere nå se små fargede sirkler i en egen kolonne. Disse sirklene indikerer hvilke roller som er med i kvalitetsplanen.
 • Etter gjentatte misforståelser, så er altså diskett-symbolet byttet ut med knapp med navnet "lagre" og noen steder en "tommel-opp-knapp". Dette fordi noen av (våre yngste?) brukerne mente disketten så ut som en seng.
 • Hjelpetekst ved nedtrekksliste for "ansvarlig" med info om å benytte MAKS-rutine 41-022, prosjektorganisasjon internt, for å styre hvem som kan settes som ansvarlig. Dette er nyttig, spesielt for firmaer med mange ansatte.
 • Ordet "oppgave" er flere steder byttet ut med "krav". Ved å bruke kvalitetsplanen, identifiserer man krav, så det er mer riktig at det heter "Legg til eget krav" når man skal legge til andre krav enn de som er identifisert av Arkitektbedriftene.
 • I forbindelse med innføring av TEK17 1.7.2017, så er det lagt inn informasjonstekster (flere steder i MAKS) om overgangsbestemmelser. Vi har ikke oppdatert MAKS med TEK17 ennå.
 • Ane Lefstad fra Arkitektene Vis-a-Vis, og Hallvard Huse fra Hallvard Huse Arkitekt MNAL meldte om feil ved lagring av status "ikke relevant" for TEK-kravene. Dette var en feil som ble snek seg inn i forbindelse med at vi implementerte muligheten for å sette krav til "ikke relevant for tiltaket" (i tillegg til "ikke relevant for ansvarsområdet"). Beklager dette. Men ingen data skal være tapt. Alt som tidligere stod som "ikke relevant", står nå som "ikke relevant for ansvarsområdet".
 • Full bredde: det er gjort noen forbedringer i designet slik at nettsiden benytter hele bredden på din skjerm. Dette gjør det f.eks enklere å vise mye informasjon i ett skjermbilde.
 • Forsiden på kvalitetsplanen, altså den siden hvor man legger inn informasjon on tiltakshaver, prosjektadresse osv, har blitt noe omstrukturert og fremstår som litt ryddigere.

Ved opprettelsen av ny kvalitetsplan, kan man nå enkelt filtrere borte krav som ikke er relevante for tiltaket. Takk til Janeche Bull Borander i MAKS-utvalget (og Skaara Arkitekter) som har bistått med denne jobben. Dette er en etterspurt funksjon, som mange har ventet på!

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er den som er ansvarlig for kvalitetsplanen som står ansvarlig for de valgene som gjøres mtp vurdering av myndighetskrav i et prosjekt. Dette er kun ment som et tiltak og rettesnor for å jobbe mer effektivt med kvalitetssikringen av krav.

På sammendraget er det nå endret slik at "Utskriftsdato" kommer på norsk format, uavhengig av hvilken nettleser du bruker. Takk til Ørnulf Haugsrud fra Solli Arkitekter AS.

datoformatering

Det er mange som har etterspurt dette, deriblant Ane Lefstad fra Arkitektene Vis-a-Vis. Når du er inne i 43-021 (Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag), så kan du velge mellom følgende status per paragraf:

* Ikke satt

* Påbegynt

* Krav ivaretatt

* Ikke relevant for ansvarsområdet

* Ikke relevant for tiltaket

Sistnevnte felt er nytt. De som tidligere har satt status til "Ikke relevant", har nå blitt omgjort til "Ikke relevant for ansvarsområdet".

PDF som genereres av 43-021 inneholder fortsatt kun "ikke relevant" (gjelder for både "ikke relevant for ansvarsområdet" og "ikke relevant for tiltaket")

 

Her ser du eksempler på bruk av ulike statusverdier

43021 statuser

 

Takk til Turi Galta fra Arkitektkontoret Stav AS som foreslo at rollen "sidemannskontroll" kunne være med i matrisen prosjektorganisasjon internt (41-022).

Forslaget ble drøftet i MAKS-utvalget 29.3.2017, og resultatet ble 2 nye roller; sidemannskontroll og KS-ansvarlig.

Etter innspill fra Rebekka Bondesen fra mmw arkitekter as har vi laget mulighet for å laste ned alle MAKS-rutiner i en ZIP-fil. Dette er nyttig når man skal ta i bruk MAKS for første gang eller når man skal revidere foretakets system. Du finner knappen for å laste ned zip-fil under menypunktet "MAKS-rutiner" --> venstre side.

Eirik Kristensen fra HUS arkitekter AS tipset oss om at nå som vi endelig har digitalisert 41-022 (prosjektorganisasjon internt), så burde den også være lett tilgjengelig fra kvalitetsplanen. Det er vi helt enig i. Derfor har vi oppdatert oppgave 4 under 1.4 Søknad om rammetillatelse --> Ansvarlig Prosjekterende, med 41-022 som skjema til utfylling. 

Når man skal erklære ansvarsrett, skal man bekrefte at man i tiltaket benytter nødvendige og faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas. For å lage en oversikt over faglig kompetanse, kan man altså benytte 41-022 for å bygge sin egen matrise med hvilke personer som er engasjert i prosjektet samt hvilken rolle de har. Man kan også benytte tekstfeltet under matrisen for å utdype ansvarsforhold dersom man ønsker det.

Det har blitt gjort noen oppdateringer slik at det er mulig å dele kvalitetsplaner mellom foretak, selv om kvalitetsplanen som deles er knyttet til en bedriftsmal. Det andre foretaket som får tilgang til kvalitetsplanen, får altså ikke tilgang til bedriftsmalen til den som eier kvalitetsplanen.

Deling av kvalitetsplaner er praktisk i tilfeller der foretak samarbeider og de har ulike ansvarsoppgaver i samme prosjekt.

Det var Arkitektkontoret Kvadrat som har benyttet denne som muligheten for å dele kvalitetsplan, og som dermed oppdaget svakheten som nå har blitt rettet opp i.

Jan Magnus Ose fra Per Mulvik AS hadde nyttig innspill til utformingen av sammendrag av en kvalitetsplan. Sammendraget er nå oppdatert slik at det inneholder prosjektnummer både i tittelfeltet og som en egen linje, samt topptekst og bunntekst. Prosjektnummeret er også inkludert i nedtrekkslisten hvor man lager sammendrag, samt i overskriften inne på selve kvalitetsplanen.

Etter hvert som fler av MAKS-rutinene blir digitaliserte, ønsker vi å gjøre utformingen av pdf-filene så like som mulig.

Vi har også implementert et ekstra felt for mer utfyllende beskrivelse av en kvalitetsplan. Dette feltet finner du nederst på forsiden av kvalitestplanen, og innholdet fra dette feltet vises på forsiden av sammendaget. Forslag sendt inn fra Ivan Lauridsen fra Ratio Arkitekter 

 

Takk til Stian Begalla Sollie fra Steinar Halvorsen Arkitekter som gjorde oss oppmerksom på at lenkene i rutinen 42-03 Søke om rammetillatelse var utdaterte. Lenkene peker nå på nye blanketter fra DiBK og riktige linker til myndighetskrav og grensesnittmatrise.

Etter forslag fra Sabine Klonk i Norconsult har vi laget en enkel nedtrekksmeny når man klikker på "Les kvalitetsplanen". Dersom foretaket har opprettet en eller flere bedriftsmaler, så kan man velge å gå direkte til en bedriftsmal.

Dersom skisse-/forprosjektfasen var deaktivert i prosjektkvalitetsplanen, ble oppgavene i denne fasen allikevel med i sammendraget. Det var ikke riktig, så dette er nå rettet opp i.

I tillegg har det nå blitt laget slik at tekst som starter med www eller http vil automatisk bli omformet til en klikkbar lenke med understreking, inne i sammendraget (pdf-filen).

Takk til Harald Eriksen og Petter Kongslien som meldte fra om dette.

Endelig har vi lansert det nye digitale skjemaet for for MAKS-rutine 41-031: Grensesnittmatrise prosjektering.

Skjemaet inneholder følgende:

 • Mulighet til å skrive egne kolonneoverskrifter (fagområder) og skjule de som ikke er relevante
 • Fjerne TEK-krav som ikke er relevante for prosjektet
 • Bedre utskriftsfunksjon
 • Bedre identifisering av godkjenningsområdene
 • Mulighet for å sette tiltaksklasse per godkjenningsområde
 • Bedre forklaring på hvordan skjemaet skal brukes. Her kommer det noen praktiske eksempler etterhvert.

Nå har vi også lansert det nye digitale skjemaet for for MAKS-rutine 43-021: Myndidhetskrav prosjekteringsgrunnlag.

Skjemaet inneholder følgende:

 • Fjerne TEK-krav som ikke er relevante for prosjektet
 • Krav som er merket med ikke relevant, er overstreket, slik at det kommer tydelig fram.
 • Autosave på alle kommentarfeltene. Så snart du skriver noe og tar markøren ut av ruten, vil du se et grønt blink, og det er lagret. På den måten unngås overskriving og/eller at man glemmer å lagre.
 • Ved kopiering av matrisen fra en fase til en annen, vil alt bli kopiert, bortsett fra krav som er merket "Krav ivaretatt". Dette må settes på nytt.

Sikkerhetssertifikat

Vi følger standarder for sikkerhet, og har installert SSL sertifikat på serveren. Data som lastes ut og inn av MAKS er på kryptert linje, det er derfor du vil se at nettsiden fungerer med https://. All kommunikasjon til/fra Byggsøk går også over sikker linje.

Noen nettlesere melder fra dersom man arbeider på en side som ikke er på https ved å varsle brukeren med et ikon i adressefeltet. 

Du kan med ett tastetrykk kopiere din kvalitetsplan. Dette er en etterlengtet funksjon, og er nyttig i tilfeller hvor du ønsker å lage en mal, uten å miste prosjektinformasjonen du har lagt inn. Den er også nyttig i tilfeller hvor du ønsker å jobbe videre med en ny versjon av kvalitetsplanen hvor f.eks rollene har blitt endret ila prosjektprosessen.

All informasjon du har lagt inn vil bli videreført, men unntak av brukernavn og passord du har kan ha lagt inn for Byggsøk-kobling på et spesifikt prosjekt. Genererte PDF-filer blir heller ikke kopiert.

Kopieringknappen finner du på forsiden av kvalitetsplanen, nede på høyre side. Rød knapp.

Håvard Strøm i Bjørbekk og Lindheim AS foreslo at gjeldende menypunkt i kvalitetsplanen kan utheves slik at man enklere ser hvor man er. Dette er gjort ved at menypunktet får samme bakgrunnsfarge som "rolle-farge" man står på.

Hans Bjørn Holther fra Østre Linje Arkitektur Landskap sitt forslag om å nummerere oppgavene i kvalitetsplanen er også implementert. Dette gir bedre oversikt. Nummeret er plassert øverste i venstre hjørne på alle oppgaver, inkludert egne oppgaver.

Marion Gardette fra Norconsult Sandvika meldte inn at det var en ulempe at favorittmerking av kvalitetsplaner var knyttet til kontor, og ikke enkeltperson, spesielt når kontoret har mange kvalitetsplaner. Vi har derfor endret dette slik at det er hver enkelt sine favoritter som merkes i listen.

Marion Gardette fra Norconsult Sandvika foreslo også at i oversikten over "Bedriftens kvalitetsplaner"; kan man sortere på initialene til hvem som har opprettet kvalitetsplanen. Dette er nå implementert. Teksten i selve tabellen er dermed gjort mindre for å få plass til alt.

Grethe Mahlum fra Arkideco meldte fra om at bruk av spesialtegn i prosjektnummeret gjorde at PDF-genereringen feilet. Dette er nå endret slik at spesialtegn erstattes med blankt tegn i filnavnet og i header på dokumentet.

MAKS-utvalget har utarbeidet et forslag til hvordan grensesnittmatrisen kan brukes. I dette eksempelet er tiltaket en "1-10 Skole, Flerbrukshall, Helsestasjon og Kulturhus", altså et stort (men fiktivt) prosjekt. I disse eksemplene kan du se hvordan detaljnivået på involverte fagområder og avklaringene i grensesnittmatrisen er endret fra forprosjektfasen til detaljprosjektfasen. Grensesnittmatrisen er fyllt ut av Ansvarlig Prosjekterende Arkitekt (PRO).  

Du finner eksemplene og teksten her:

GM topp

Takk til Olav Sanner i Spor Arkitekter som gjorde oss oppmerksom på at det ved kopiering av en kvalitetsplan, ble kopiert "for mye informasjon". Det var ikke riktig at ansvarlig for oppgaven, samt status på oppgaven skulle bli kopiert. Dette er nå forbedret.

Signatur: Det har blitt gjort noen forbedringer slik at signaturen (altså initialer til innlogget bruker + dagens dato) blir satt både ved endring av ansvarlig person og ved endring av status på en oppgave. Det har også kommet på en lite "hjelp-ikon" ved siden av utført-avkrysningsboksen som beskriver hva man faktisk gjør ved å sette et lovkrav til utført.

Takk til Nina Solsrud i Snøhetta som har gitt innspill på forbedring av lesbarheten inne på det grå verifiserings-feltet i kvalitetsplanen. Vi har nå fjernet flere av de sorte label'ene for å øke lesbarheten. Eventuell "Kommentar fra mal" er merket med gul bakgrunnsfarge for å komme bedre fram. I tillegg har det blitt implementert et kommentarfelt på toppen av hver side inne i kvalitetsplanen. Dette kommentarfeltet er ment som intern kommentar til dem som jobber med kvalitetsplanen. Man kan også legge inn kommentar på tilsvarende felt i malen(e).

Mertens Eveline fra Norconsult gjorde oss oppmerksom på at lenkene til arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY) ikke var oppdatert i de blå oppgavene i kvalitetsplanen. Dette er nå oppdatert, og ressursene lenkes nå til riktig sted kapittel inne på www.ay10.no

Endelig har vi fått på plass søkefunksjonen slik at du kan søke blant rutinenavn eller innholdet i rutinene. Så snart du begynner å skrive i tekstboksen, så kommer alle treff automatisk, og du klikker på lenken i listen for å gå til rutinen.

Søk blant rutinenavn

søk2

eller søk blant innhold i MAKS-rutinene

søk1

 

Nå kan du, per prosjekt (per kvalitetsplan), opprette en matrise for prosjektorganisasjon internt. Du finner skjemaet i denne rutinen: 41-022 Prosjektorganisasjon internt

Du kan velge hvilke medarbeidere du har på et prosjekt (rader). Deretter legger du til roller (kolonner) i prosjektet, og på den måten bygger du din egen matrise for prosjektorganisjon internt. Det er to roller som heter Annet og Annet2; disse kan du benytte dersom ingen av de andre rollene passer, og beskriv definisjonen i tekstfeltet under matrisen.

Videre er det slik at de personene som setter i matrisen, vil være de som er tilgjengelige i nedtrekkslisten inne på oppgavene i tilhørende kvalitetsplan. For kontor med mange ansatte, vil dette gjøre arbeidet med kvalitetsplanen mer effektivt.

Dersom det f.eks er endringer i prosjektdeltakerne underveis i prosjektet, kan man enkelt generere et pdf-sammendrag med gjeldende situasjon.

I tekstfeltet under matrisen er det rikelig med plass for å beskrive arbeidsoppgaver eller egne definisjoner på roller.

Dersom du mener det mangler en rolle i skjemaet, kan du ta kontakt med MAKS-utvalget.

Dersom et skjema deaktiveres i en mal, vil skjemaet bli borte/usynlig i alle kvalitetsplaner som er basert på denne malen. Husk at du i malen kan legge til egne skjemaer, og disse skjemaene vil automatisk flyte over til alle kvalitetsplaner som er basert på malen.

Man kan nå laste opp filer lagret som dot eller dotx. Dette er altså word-maler. Takk til Bibbi i Tag Arkitekter, som meldte inn dette behovet.

Filformater som støttes:

 • doc, docx, dot, dotx
 • xls, xlst
 • jpg, gif, png
 • pdf

Noen av rollene ble stokket om i sammendraget. Dette er nå på plass. Takk til Mario i Dyrø og Moen AS Arkitekter MNAL som meldte inn dette.

sammendragroller

Ikke alle linker som ble lagt inn i en kvalitetsplan var klikkbare, men dette er nå er på plass. Takk til Sven Arne i Puls Arkitekter som meldte inn dette. Vi har også ryddet litt opp i ikonene som brukes for hvert element, slik at alle linker som legges inn får riktig symbol, enten det er fra malen eller kvalitetsplanen.

Når du legger inn en lenke som starter med http, https eller www, vil den bli omgjort til klikkbar lenke. Husk at du må laste inn siden på nytt for å se lenken.

oppgave med linker

 

Elektronisk skjema for "Grensesnittmatrise for prosjektering"

Sigridur i Griff Arkitektur har meldt inn problemer med å lagre status på ansvarsfordelingen på SAK10-områdene. I tillegg så var det en feil i avkysningboks for "Planlagt kontroll utført" i den generte pdf-filen Dette er nå fikset. I tillegg har vi fjernet valget for å sette "X" i nedtrekkslisten. Man bruker "A" eller "M".

A = Ansvar for helhetlig løsning i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll.

M = Medvirkningsansvar i kravsområder med tverrfaglig prosjektering og dokumentert egenkontroll

grensesnittmatrise ansvar

 

Noen av Byggsøk-inkene i kvalitetsplanen fører deg nå direkte inn i søknaden din hos Byggsøk. Det er ikke alle linkene som er på plass, og det avhenger også av hva slags type søknad du har opprettet i Byggsøk. Det er ikke sikkert linken i kvalitetsplanoppgaven er relevant ift din søknad. Dersom linken ikke har noen "kobling", så vil du komme til forsiden av Byggsøk.

Iver Olaf Grimstad i Bucci arkitektur & design as gjorde oss oppmerksom på en feil i lenken for blanketter. Disse var ikke nedlastbare, men dette er nå i orden. Lenkene til Norsk Standard hadde fått ny adresse, så disse vil også bli oppdatert.

Marianne Fink fra Mellbye Arkitektur Interiør AS gjorde oss oppmerksom på at det manglet dato i mal for revisjonserklæringen. Dette er nå oppdatert: http://www.maks10.no/10-011-revisjonserklaring

På MAKS-kurset i Bergen ble det påpekt en feil i forbindelse med gjenbruk av eksisterende oppgaver. Dersom man lager en egen oppgave i en kvalitetsplan, så kan denne oppgaven også legges til på de andre rollene i samme kvalitetsplan. Dette fungerer nå som det skal.

For å legge til en ny eller eksisterende oppgave, klikk "Legg til oppgave" (grå knapp). Velg deretter enten en oppgave fra nedtrekkslisten ELLER skriv inn tekst og opprett en ny.

egen oppgave

 

Når du generer et pdf-sammendrag av utfylt 43-021 (Myndighetskrav prosjektering) eller Grensesnittmatrise for prosjektering (41-031), kan du krysse av for om du ønsker å ha med hele forskriftsteksten eller ikke. Dersom du velger å ikke ha med forskriftsteksten, så vises kun paragraf, paragraf tittel, og deretter eventuell kommentar og status. PDF-filen har også fått noen forbedringer i design og ryddighet.

Selve sammendraget kan dermed bli mer kompakt og oversiktlig. Takk til Ståle-Jakob Valø fra Kosberg arkitekter som foreslo dette.

Ingrid Langsrud fra Arkitektkontoret KVADRAT AS gjorde oss oppmerksom på en feil i den genererte filen dersom man hadde / i kvalitetsplan-navnet. Dette er å rettet opp i slik at man kan bruke /.

Harald Grudt fra Kosbergs Arkitektkontor AS meldte fra at knappen "tilbake til kvalitetsplanen" ikke alltid virket. Dette er nå utbedret, slik at man kommer tilbake uten feil. 

pdf sammendrag

Ivan Lauridsen fra Ratio Arkitekter AS gjorde oss oppmerksom på at første bokstav i filnavnet ble borte etter at filen ble lastet opp. Dette var en feil som kun oppstod i Internet Explorer, og feilen er nå rettet.

Etter innspill fra MAKS Workshop i Bergen har følgende blitt oppdatert:

 • Når man legger til en egen oppgave, kan man bruke enter-tasten får å lagre og opprette den nye oppgaven
 • I oversikten over "Bedriftens kvalitetsplaner", har det kommet en ny kolonne som indikerer om kvalitetsplanen er basert på en bedriftsmal eller ikke
 • I sammendraget: oppgaver som stammer fra en eventuell bedriftsmal, blir nå med i sammendraget for en kvalitetsplan.
 • Inne i en kvalitetsplan: dersom man har en oppgave som stammer fra en bedriftsmal, vil dette framkomme i oppgaveteksten. På den måten kan man skille mellom oppgaver som kommer fra malen og oppgaver som man har lagt til selv i prosjektet.

Når du er inne på 41-031, 43-021 eller den generelle sammendragssiden, kan du velge å legge en kopi av den genererte pdf-filen på forsiden av kvalitetsplanen. Alle de genererte filene samles på samme sted. Dette kan være praktisk om man ønsker å se på utviklingen over tid.

Filene kan du slette selv, og det gjør du fra forsiden av kvalitetsplanen. Filene samles i en grå boks øverst til høyre.

Mange MAKS-brukere har påpekt at det er svært tungvindt at 43-021 og 41-031 blir nullstilt for hver fase. Vi har forståelse for dette, og har nå utviklet en kopifunksjon som gjør at du kan kopiere inn innhold fra en annen fase (typisk da forrige fase). Kryssene må du imidlertid sette selv, for det ville være feil om fasen var ferdig utkrysset allerede ved oppstart av ny fase.

 

fase kopi

Nikolai Anders Hansen fra Lønnheim Gruppen påpekte at deaktiverte skjemaer ikke trenger å være en del av sammendraget. Dette er nå oppdatert, og sammendraget vil for noen, nå oppleves som mer ryddig.

Unn Therese Kvernstuen fra Arkitema/ELN Architects meldte inn at lenken for å åpne skjemaet 43-021 feilet fra oppgaver for Ansvarlig Kontrollerende (KTR). Dette er nå rettet.

Det var en feil i lenken til word-filen. Takk til Maria Romslo fra L2 Arkitekter som meldte inn dette.

Det har blitt rettet en feil i teksten på lenken til "Blankett 5141 Søknad ansvarsrett" (den hadde feil nummer), under 2.1 Ansvarlig søker. Takk til Siri Meisal fra Dyrvik Arkitekter som meldte inn dette.

Etter innspill fra Harald Eriksen og Petter Kongslien har vi nå laget sammendraget enklere å lese. Ved å øke linjeavstanden og fjerne understreking på lenkene (oppgavene), får man bedre oversikt. Husk at oppgavene fortsatt er klikkbare, også inne i PDF-filen.

 

sammendragny

I stedetfor å ta et sammendrag av hele kvalitetsplanen er det endel som ønsker å ta en utskrift av hele den aktuelle siden i kvalitetsplanen. På den måten får man med oversikt opplastede hjelpemidler og andre opplastede dokumenter. 

Utskriften er uten farger. Men designet er ryddet litt opp i slik teksten framkommer mer ryddig, og hele kommentaren blir med (dersom man har skrevet inn kommentar som har flere tegn enn det er plass til å det synlig kommentarfeltet.)

Takk igjen til Ivan Lauridsen fra Ratio Arkitekter som forslo dette.

 

Visste du at?

Dersom du ønsker å skrive til fil istedet for å skrive til printeren, så kan du velge "Print as PDF" (eller liknende) i skjermvinduet du får opp når du skriver ut (se etter ordet "destination" der hvor du velger hvilken printer/kilde du skal skrive til)

Telefon: 22 93 15 00