Miljøledelse

Alle foretak bør ha et miljøledelsessystem. Arkitektbedriftene har den siste tiden opplevd en økning i henvendelser angående rutiner for miljøledelse, spesielt da dette etterspørres ved kjøp av arkitekttjenester i offentlige anskaffelser. Arkitektbedriftene tilstreber å tilby et miljøledelsessystem (til sine medlemmer og MAKS-abonnenter) tilsvarende ISO 14001-standarden, da det er omfattende og kostbart å gjennomføre ISO-sertifisering for et arkitektkontor.

I MAKS finnes et sett med rutiner, lansert mai 2017, slik at hvert enkelt foretak kan sette sammen sitt miljøledelsessystem. I tabellen under er en oversikt over de nye rutinene innen dette temaet. 

Miljøledelsessystemet bygger på samme prinsipp som MAKS generelt, altså at det opp til hvert enkelt foretak å tilpasse rutinene til sitt eget. Man kan ikke si at man har et system før man har gjort denne jobben. 

Anbefalte ressurser fra Arkitektbedriftene

Tittel Kort beskrivelse Fil/lenke
11-014 Miljøansvarlig for kontordrift (MK) MAKS-rutine: Eksempel på stillingsbeskrivelse for den som skal ha rollen som miljøansvarlig for kontordriften. Gå til siden
11-015 Miljøansvarlig for prosjektering på kontoret (MP) MAKS-rutine: Eksempel på stillingsbeskrivelse for den som skal ha rollen som miljøansvarlig i prosjektering. Gå til siden
13-024 Miljøplan (MOP) MAKS-rutine: Beskriver hva du trenger i miljøplan for et prosjekt. Omfatter "Miljøprogram, "Fastsettelse av prosjektets miljømål" og "Endringer av miljømål". Gå til siden
13-02 Foretakets miljøpolicy MAKS-rutine: Brukes som et utgangspunkt for å sette opp en overordnet miljøpolicy for foretaket. Gå til siden
13-022 Fastsettelse av kontorets miljøaspekter MAKS-rutine: Beskriver hvordan man kartlegger miljøaspektene, konsekvensanalyse av miljøaspekter, risikohåndtering og handlingsplan. Gå til siden
13-023 Fastsettelse av kontorets miljømål MAKS-rutine: Beskriver kontorets miljømål med instrukser for hvordan det skal kommuniseres og rapporteres. Gå til siden
13-025 Klima- og miljørapport for kontordrift MAKS-rutine: Kan brukes som mal ved rapportering. Trekker inn innhold fra andre rutiner i miljøledelsessystemet. Gå til siden
13-026 Klima- og miljørapport ved prosjektering MAKS-rutine: Kan brukes som mal ved rapportering. Trekker inn innhold fra andre rutiner i miljøledelsessystemet. Gå til siden
13-027 Resultater av miljøledelsessystem Her sammenfattes resultater for kontordrift (MAKS-rutine 13-025) og ved prosjektering (MAKS-rutine 13-026). Resultater med forslag til forbedring formidles daglig leder. Gå til siden
48-028 Sjekkliste tverrfaglig oppfølgingsplan TEK Liste over TEK-krav som skal kvalitetssikres i ulike faser i prosjektet. Omfatter generelle bestemmelser, uteareal og plassering av byggverk, ytre miljø, krav til byggverk, energi. Gå til siden
Presentasjon miljøledelsessystem Presentasjonen fra sjefjurist Anette Søby Bakker, AiN, og Marta Eggertsen , Sivilarkitekt /BREEAM Revisor /Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS, er tilgjengelig på film. Gå til siden
Samsvarsmatrise for Miljøfyrtårn og MAKS-rutiner Matrisen viser hvilke MAKS-rutiner som er relevante for hvilke Miljøfyrtårnkrav Last ned filen

Anbefalte ressurser fra andre aktører

Tittel Kort beskrivelse Fil/lenke
Bransjekriterier fra Stiftelsen Miljøfyrtårn Arkitektbedriftene har gitt innspill til bransjekrav Gå til siden

Ofte stilte spørsmål

Det etterspørres ofte dokumentasjon på kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem i offentlige anskaffelser. 

Du kan selv lage en attest for at bedriften abonnerer på MAKS ved å trykke på tannhjulet øverst til venste og så 'min bedrift'.

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knyttes til leverandøren. Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontrakten. Kravene som stilles må være relvante og stå i forhold til det som skal anskaffes. 

FOA  §16-6 lister opp hva oppdragsgiver kan be om av dokumentasjon (dokumentasjonskrav).

Se filmen om miljøledelse for å finne ut mer om dette.

Kurs og arrangementer

Film om miljøledelsessystemet fra Arkitektbedriftene

Presentasjonen ble avholdt 15. juni, Essendropsgate 3 av Marta Eggertsen , Sivilarkitekt /BREEAM Revisor/Fagansvarlig Miljø v/Ratio arkitekter AS og sjefjurist Anette Søby Bakker fra Arkitektbedriftene.

Filmen er kun tilgjengelig for MAKS-abonnenter og medlemmer av Arkitektbedriftene 

film thumb

 

Klikk her for å se filmen

Relevante aktører

Stiftelsen Miljøfyrtårn


Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.